Passend onderwijs

School

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs (basis, voortgezet en mbo) aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Bijvoorbeeld met extra begeleiding en aangepast lesmateriaal.

Passend onderwijs is geen schooltype, je kind gaat dus niet ‘naar het passend onderwijs’.

Basisondersteuning en extra ondersteuning

Passend onderwijs is ingedeeld in basisondersteuning en extra ondersteuning. De basisondersteuning wordt door iedere school in de regio geboden. Dyslexie en dyscalculie vallen, buiten zeer extreme gevallen, onder de basisondersteuning. Op Oudersonderwijs lees je hoe de school van je kind kan helpen bij het vinden van ondersteuning en begeleiding.

Bron: http://cjgdebilt.nl/opvoedinformatie/basisschoolkind/onderwijs/passend-onderwijs

Klik hier voor meer algemene landelijke informatie over passend onderwijs.

Profi Pendi

In Vianen kunt u terecht bij Profi Pendi. Profi Pendi is het samenwerkingsverband 26-05 passend onderwijs voor primair onderwijs. Het bestaat uit 15 schoolbesturen, bijna 17.000 leerlingen en 79 scholen inclusief 4 scholen voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en 1 school voor Speciaal Onderwijs (SO) in de regio's Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein.

De opdracht van Profi Pendi is als volgt: kinderen moeten zich op school optimaal kunnen ontwikkelen, dichtbij huis. Ouders zijn daar altijd bij betrokken. Het samenwerkingsverband moet zorgen voor een netwerk van ondersteuningsmogelijkheden rondom de kinderen, de scholen en eventueel de ouders. Dat vraagt een grote mate van samenwerking met organisaties die ook rondom het kind, de school en het gezin ondersteuning verzorgen. Denk aan Centra voor Jeugd en Gezin en de jeugdgezondheidszorg. De school en ouders regelen het vooral samen.

Klik hier voor de veelgestelde vragen op de website van Profi Pendi.

Hulp nodig of vragen?