SOVA 2017

kids

Sociale vaardigheidstraining op basis van de methodiek You!ng

(you for the next generation)

De SoVa training bestaat uit tien lessen en is sekse-specifiek. We werken met verschillende leeftijdsgroepen namelijk 8-12 jarigen en 13-17 jarigen. De nadruk wordt gelegd op het vergroten van de mogelijkheden en kansen, de sociale competenties en door de deelnemers te stimuleren om actief te participeren op school en in de samenleving. Er wordt gericht gewerkt op het ontwikkelen van sociale vaardigheden op meerdere leefgebieden. Thuis, school, vriendengroep, sportvereniging, etc.

Dit doen we door het vergroten van de kennis en sociale competenties van jongeren en kinderen. Hierdoor wordt hun sociale integratie in de maatschappij bevorderd.

De methodiek van You!ng gaat uit van de zeven emotionele basisbehoeften van de mens te weten; veiligheid, verbondenheid, zelfwaardering, autonomie, zelfexpressie, realistische grenzen en spontaniteit en spel.  Deze basisbehoeften zijn toegepast op de volgende vier ontwikkelingsgebieden van kinderen en jongeren:

1. Zelfbeeld

2. Sociale omgeving

3. Talenten en maatschappij

4. Lichamelijkheid en seksualiteit

Deze vier gebieden worden in dit programma themablokken genoemd. Elk themablok start met een inleiding en heeft vier programma’s, inclusief werkbladen en daarnaast nog een afsluitend slotprogramma.

In het themablok ‘zelfbeeld’ gaan we samen met de deelnemers aan de slag en kijken naar hun eigenwaarde en zelfbeeld. Ze ontdekken dat ze uniek en waardevol zijn. Het eerste programma zorgt er ook voor dat de deelnemers over zichzelf gaan nadenken en dat ze elkaar beter leren kennen om een groep te vormen.

In het themablok ‘sociale omgeving’ kijkt de deelnemer naar hun plaats binnen het gezin en hun omgeving. Ze leren dat elke deelnemer uit een andere gezinssamenstelling komt en wat daarin belangrijk is voor ieders leefomgeving, zoals vriendschappen.

In het themablok ‘talenten en maatschappij’ komen verschillende onderwerpen aan bod. Deelnemers gaan op zoek naar hun talenten en kwaliteiten. Ze kijken naar verschillende beroepen die ze later kunnen uitoefenen. De deelnemer wordt uitgenodigd om na te denken wat ze de komende tijd willen met hun leven en hun toekomst. Ook ontdekken ze hoe ze hun talenten in kunnen zetten in de maatschappij.

In het themablok ‘lichamelijkheid en seksualiteit’ wordt de bewustwording van de deelnemers wat betreft hun lichaam en seksualiteit bevorderd. Ze gaan ontdekken wat gezond en ongezond leefgedrag is. Ze leren bijvoorbeeld wat een gezond lichaamsbeeld is. Grenzen en wensen op seksueel gebied worden bespreekbaar gemaakt als de ontwikkeling van de deelnemers zo ver is.

De groepen bestaan uit minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers en wordt kosteloos aangeboden. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen door middel van onderstaande gegevens:

Contactgegevens

Daniël Kolenberg

Jongerenopbouwwerk Jeugd-Punt

06-24794588

dk@Jeugd-Punt.nl

Hulp nodig of vragen?